Mikael Augustsson fd Andersson - kryssa mig i valet 2014

                                                                                                                                           Folkpartiet - det bästa för Karlskrona!Varför Folkpartiet

Från början

Jag har alltid varit folkpartist, ända sedan jag 1987 gick med i LUF/Liberala ungdomsförbundet
- det som då hette Folkpartiets ungdomsförbund/FPU. De frågor som var viktiga då;
flyktingfrågor, integration och skola är fortfarande aktuella. Detta gäller inte minst integrationsfrågan.

Fortsatt engagemang inom Folkpartiet

För mig är de klassiska frågorna; skola, vård och omsorg de allra viktigaste. Detta
beskriver även bäst min ideologiska hemvist som socialliberal.

När det gäller skolan; att satsa på våra unga och ge dem rätt förutsättningar för livet.
När det gäller vården; att ge de behövande den kvalificerade vård som vi kan kräva
i vår kommun och när det gäller omsorg; att ta hand om de gamla och de med
funktionsnedsättning på ett humant och mänskligt sätt.

Förebilder

Politiska förebilder för mig är bl.a. Bertil Ohlin och Bengt Westerberg.

Poster med text 'Frimodig rakvuxen ungdom kräves i samhällsarbetet, rösta med Folkpartiet'

Valaffisch 1955


Kontakt

foto på Mikael Andersson

Mikael Augustsson

0702-96 27 61

  Folkpartiets logotype