Mikael Augustsson fd Andersson - kryssa mig i valet 2014

                                                                                                                                           Folkpartiet - det bästa för Karlskrona!Mikael Augustsson fd Andersson - vem är det?

Rötter och familj

Mitt namn är Mats, Mikael Andersson och jag fyllde 44 år i april 2014. Jag är född och
uppvuxen i södra Dalarna, på landsbygden nära djur och natur. Mina föräldrar och två bröder
bor kvar däruppe. Numera bor jag i Karlskrona/Mariedal med min fru Victoria och dotter Elise.

Utbildning och arbete

Efter teknisk linje på gymnasiet gjorde jag värnplikten i Östersund på A4 som meteorolog på Artilleriet. Därefter arbetare jag några år i livsmedelsbutiker.

Jag studerade i Linköping och i Örebro, bland annat ekonomi och statistik och flyttade 1994 till Kalmar eftersom dåvarande kärleken skulle studera där. Under den tiden fick jag arbete som debattsamordnare i EU- valrörelsen åt "Ja till Europa". Därefter fick jag arbete på Konfac Data.

Därefter fortsatte min bana inom IT branschen, och varade fram till 2001. Jag har haft företag
inom IT- branschen under ett antal år och även arbetat som säljare och konsult. Numera
arbetar jag sedan 2009 som upphandlare på Karlskrona kommun.

Folkpartiet från början

Redan 1987 gick jag med i Folkpartiets ungdomsförbund/FPU, det som numera heter Liberala ungdomsförbundet/LUF. Viktiga frågor då, liksom nu, var flyktingfrågor, integration och skola.
Inte minst integrationsfrågorna är fortfarande lika aktuella. På den tiden var jag emot betyg
men idag är jag helt för, vilket förhoppningsvis visar att man med åren blir klokare och visare.

Poster med text 'Frimodig rakvuxen ungdom kräves i samhällsarbetet, rösta med Folkpartiet'

Valaffisch 1933


Kontakt

foto på Mikael Andersson

Mikael Augustsson

0702-96 27 61

  Folkpartiets logotype