Mikael Augustsson fd Andersson - kryssa mig i valet 2014

                                                                                                                                           Folkpartiet - det bästa för Karlskrona!Mickes ABC

Aborträtten ska vara fri.

Bistånd ska vara högt och användas till demokrati och till katastrofinsatser.

Cykla är miljövänligt, nyttigt och trivsamt. Cykelvägarna behöver bli fler och bättre
i hela kommunen.

Droger förstör människors liv. Europeiskt polissamarbete för att stoppa droghandeln
är nödvändigt.

Euro skulle jag vilja ha i Sverige också.

Flyktingar är välkomna till Sverige. Vi ska ha en human asylpolitik.

Gränslöst samarbete är viktigt. Därför är jag varm EU-anhängare.

Höga hus ska vi gärna bygga. Men aldrig i känsliga miljöer, som till exempel Kålö i Karlskrona skärgård.

Internationell solidaritet - nödvändigt och orsaken att jag engagerade mig i folkpartiet.
Frihandel, bistånd, demokratiseringsprocesser, utbyten och mer samarbeten över
gränserna, det är vägen framåt.

Jämställdhet ska vi ha - diskriminering och våld måste stoppas. Stöd kvinnojourer,
välj fler kvinnor till ledande positioner och mer jämlikt föräldraskap.

Kulturlivet är en del av vår civilisation. Behövs både för människornas och samhällets
utveckling. Kultur en en del av välfärdens kärna. Satsa på folkbildning!

Läsning är en glädje och en nödvändighet som alla måste kunna. Att bryta analfabetismen,
även i Sverige, är nödvändigt för människans möjlighet till delaktighet och egenmakt.

Miljöfrågorna är viktiga - Klimatet skulle må bra av en ny energipolitik där kärnkraften
utvecklas.

Nato är jag för att vi går med i på riktigt och inte nöjer oss med att nästan vara med
som idag.

Otillgängliga miljöer måste åtgärdas. Människor med funktionsnedsättningar har rätt till
delaktighet i samhället. Rätta till bristerna i den fysiska miljön och se över hur offentliga
sektorn informerar och kommunicerar så att alla kan vara med.

Personval ger väljarna mer makt.

Q-märkta hus och andra kulturmiljöer ska vi vara rädda om och noga tänka oss för
när vi ska bygga nytt eller ändra på något, även om det iblan är nödvändigt.

ROT/RUT ska vi behålla.

Skolan ska satsa på kunskap och lust att lära och ge barnen en trygg miljö.

Trafficing är vår tids slaveri och måste stoppas.

Upphovsrätten är viktigt, men sjävlklart måste vi moderniserar lagstifningen och se
digitala medier som möjligheter snarare än hot. Genom tiderna har ny teknik eller
andra distributionssätt utmanat upphovsrätten och vi har alltid hittat lösningar. Det
ska vi göra nu också.

Vårdvalet ska gälla hela Europa. Och för mig får gärna vårdpersonalen vara privatanställda,
men verksamheten ska finansieras av oss alla gemensamt.

Xenofobi- bred, demokratisk, antirasistisk kamp.

Ytterstadens miljonprogramområden måste rustas och de som bor där ha möjlighet att
äga sin bostad.

Zoo, hellre djur i natur än i bur.

Återvinning är bra. Samla in farligt avfall och se till att återvinningsstationerna blir renare
och töms oftare.

Äldreomsorg som är värdig - kvalitet, valfrihet och trygghet.

Östersjön måste vi rädda tillsammans med de andra länderna runt havet.

Kontakt

foto på Mikael Andersson

Mikael Augustsson

0702-96 27 61

  Folkpartiets logotype

Poster med text 'Frimodig rakvuxen ungdom kräves i samhällsarbetet, rösta med Folkpartiet'

Valaffisch 1961